Kuti Kuti Koulu (artist statement)

Kuti Kuti Koulu on esittelyteksti, jossa kuvaan työskentelyäni ja maailmankatsomustani yleisellä tasolla. Esittelyteksti syntyi tarpeesta kristallisoida omaa elämänasennetta silloin, kun elämä yllätti (jälleen kerran) ja kuljetti toiseen suuntaan kuin mitä itse olisin olettanut.

Kuti Kuti Koulu syntyi yhteistyössä Kimmo Rekolan kanssa. Ajattelemme, että elämässä tarvitaan monenlaisia taitoja, jotta ihminen oppisi elämään hyvin ja näiden taitojen harjoittelu kestää läpi elämän. Itseohjautuvuuden tueksi perustimme Kuti Kuti Koulun, jotta omien arvojen mukainen kurssi pysyisi vaihtelevista elämäntilanteista huolimatta halutunlaisena. Peilaamalla toinen toistamme tulemme tietoiseksi myös sellaisista minuuden puolista, jotka ovat aiemmin jääneet vaille hyväksyntää ja ymmärrystä.

Olemme kiinnostuneita kultaisesta keskitiestä, luovista menetelmistä sekä tietoisuustaitojen kehittämisestä. Lilli on perehtynyt leikin varjolla tapahtuvaan voimavarakeskeiseen taidetyöskentelyyn ja erityisesti monitaiteisen, ekspressiivisen taideterapian menetelmään. Kimmon erityisosaamista on kokonaisvaltainen ja eri maailmankatsomusten rikastuttama ihmiskäsitys, kiinalainen lääketiede sekä meditaatiotekniikat. Kuti Kuti Koulussa pyrimme yhdistämään osaamisemme siten, että inspiroidumme tekemisestämme itse ja siten voimme inspiroida ja auttaa myös muita. 

Kuti Kuti Koulun tavoitteena on vahvistaa poukkoilevan mielen takaista vakaampaa sielullista tilaa ja virittäytyä näkemään elämässä oleva kauneus ja voima. Luovien taidemenetelmien ja tietoisuustaitojen avulla on mahdollista harjoitella itsensä hyväksymistä ja tulla tietoiseksi omista unelmistaan sekä piilossa olevista voimavaroistaan. Varjoihin jumiutuneen elämäninnon liikkeelle saamisen lisäksi on tärkeää oppia suuntaamaan, säätelemään ja ohjaamaan omia voimiaan. Sinnikkyys, kärsivällisyys ja myötätunto ovat keskeisiä asenteita oman mielen kouluttamisessa.