Ole uskollinen itsellesi.

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija, sosionomi ja taideterapeuttisten ryhmien ohjaaja. Päivätöikseni toimin erityisen tuen ohjaajana Ammattiopisto Luovissa. 

Minulla on vahvat ideaalit, mutta suhtaudun elämään käytännönlähtöisesti. Kiinnostuksenkohteenani on tarkastella (taide)tekojen vaikutuksia mieleen, kehoon ja käyttäytymiseen. Olen kokenut tärkeäksi jakaa taidelähtöisissä menetelmissä piileviä voimautumisen, vapautumisen ja yhdessä olemisen mahdollisuuksia erilaisille ryhmille, heillekin, joilla ei välttämättä ole ollut aiempaa kosketuspintaa luovaan ilmaisuun. 

Ekspressiivinen taideilmaisu -osio sisältää omia maalauskokeilujani, kuvauksen Tarinamummo-projektista (2022) sekä esimerkin ohjaamastamme taideretriitin ohjelmasta (2020), joita toivon tulevan vielä monia lisää. Valokuvia-osiossa on selektio valokuvaprojekteistani, joissa olen pohtinut omaa taiteilijuuttani vuosien 2008-2013 aikana. Kuti Kuti Koulu -sivulla avaan työskentelyni taustalla olevaa idealistista arvomaailmaa. Hauskaa sikäli, että puolitoista vuotta Kuti Kuti Koulun ”perustamisen” jälkeen sain työpaikan oppilaitoksesta, jossa voin soveltaa näitä jo kertaalleen punnitsemiani arvoja, joiden viitoittamana valmistuin marraskuussa 2022 ammatilliseksi opettajaksi.

© Lilli Kinnunen 2023