Pyri hyväksymään se, millainen olet ja keskity siihen, mitä kohti olet menossa.

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija, sosionomi ja taideterapeuttisten ryhmien ohjaaja. Päivätöikseni toimin erityisen tuen media-alan ohjaajana Ammattiopisto Luovissa ja opiskelen ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Helian opettajakorkeakoulussa.

Taide ja taiteilijuus tarkoittavat minulle enemmän vuorovaikutuksen ja olemassa olemisen tapaa kuin taideobjektien tekemistä. Vaikka koenkin olevani käsityöläinen, koen että se millainen artefakti kulloinkin syntyy tai on syntymättä on epäoleellisempaa kuin luovan prosessin aikana tapahtuneet oivallukset ja virtaukset minussa ja ympärilläni. Rakastan värejä, pintoja ja muotoja ja ne elävät ympärilläni sekä mielikuvina että materiana. Mieleltäni olen tutkija, joka etsii tunneyhteyttä sekä omaan itseen että toisiin. Olen kokenut tärkeäksi jakaa taidelähtöisissä menetelmissä piileviä voimautumisen, vapautumisen ja yhdessä olemisen mahdollisuuksia erilaisille ryhmille, heillekin, joilla ei välttämättä ole ollut aiempaa kosketuspintaa kuvalliseen ilmaisuun. 

Ekspressiivinen taideilmaisu -osio sisältää omia maalauskokeilujani, kuvauksen Tarinamummo-projektista (2022) sekä esimerkin ohjaamastamme taideretriitin ohjelmasta (2020), joita toivon tulevan vielä monia lisää. Valokuvia-osiossa on selektio valokuvaprojekteistani, joissa olen pohtinut omaa taiteilijuuttani vuosien 2008-2013 aikana. Kuti Kuti Koulu -sivulla avaan työskentelyni taustalla olevaa idealistista arvomaailmaa.

Alla Haaga-Helian opekouluun tehty esittelyvideo minusta (kesto 4:04). 

© Lilli Kinnunen 2022