Lilli Kinnunen

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija, sosionomi ja taideterapeuttisten ryhmien ohjaaja. Olen kiinnostunut hyvinvoinnin vahvistamisesta, poikkitaiteellisesta yhteistyöstä sekä tietoisuustaitojen ja tunnetyöskentelyn yhdistämisestä. Olen innoissani syksyllä 2019 pilotoimastamme taideretriitistä, jota kehittelen musiikkikasvattaja-pappi Elsa Sihvolan ja tanssipedagogi-teologi Tiina Sara-ahon kanssa. Lisäksi työstän kirjailija-runoilija Kaisa Halmkronan kanssa omakuvaa ja runomuotokuvaa yhdistävää lyhytkurssia Helsingin Aikuisopistolle kesäksi 2022.

Päivätöikseni toimin media-alan ohjaajana Ammattiopisto Luovissa ja opiskelen sivutoimisesti  ammatilliseksi opettajaksi ja Kohtaamistaiteen ohjaajaksi.

Ekspressiivinen taideilmaisu -sivu sisältää omia maalauskokeilujani sekä esimerkin ohjaamastamme taideretriitin ohjelmasta. Valokuvia-osiossa on selektio valokuvaprojekteistani, joissa olen pohtinut minän suhdetta toiseuden kokemuksiin. Kuti Kuti Koulu -sivulla avaan työskentelyni taustalla olevaa arvomaailmaa. Sieltä löytyy myös esittelyvideo, jonka tein yhdessä Kimmo Rekolan kanssa ammatillista opekoulutusta varten. 

Elämä on liikuttava tapaus. Tee siitä itsesi näköinen.

© Lilli Kinnunen 2021