Elämä on liikuttava tapaus. Tee siitä itsesi näköinen.

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija, sosionomi ja taideterapeuttisten ryhmien ohjaaja. Olen kiinnostunut hyvinvoinnin vahvistamisesta, poikkitaiteellisesta yhteistyöstä sekä tietoisuustaitojen ja tunnetyöskentelyn yhdistämisestä. Olen innoissani syksyllä 2019 pilotoimastamme taideretriitistä, jota kehittelen musiikkikasvattaja-pappi Elsa Sihvolan ja tanssipedagogi-teologi Tiina Sara-ahon kanssa. 

Päivätöikseni toimin erityisen tuen media-alan ohjaajana Ammattiopisto Luovissa ja opiskelen ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Heliassa.

Ekspressiivinen taideilmaisu -sivu sisältää omia maalauskokeilujani, tiedot tulevasta taidekurssista ja esimerkin ohjaamastamme taideretriitin ohjelmasta. Valokuvia-osiossa on selektio valokuvaprojekteistani, joissa olen pohtinut minän suhdetta toiseuden kokemuksiin. Kuti Kuti Koulu -sivulla avaan työskentelyni taustalla olevaa arvomaailmaa. Sieltä löytyy myös esittelyvideo, jonka tein yhdessä Kimmo Rekolan kanssa ammatillista opekoulutusta varten. 

© Lilli Kinnunen 2022