Työskentely Suomen Pakolaisapu ry:ssä 2007-2013

Työskentelin Suomen Pakolaisavun freelance valokuvaajana, taittajana ja valokuvaustyöpajan ohjaajana vuosien 2007-2013 aikana. Alla olevien työnäytteiden lisäksi tein mm. esitesarjan KOTILO-projektille, Kasvokkain-toiminnalle sekä Järjestöhautomolle. Taitoin Asman ry:n toimittaman Akpamyk-satukirjan, KOTILO-lautapelin sekä KOTILO-projektin Asumispakin, johon otin myös kuvistuskuvat. Suunnittelin ja toteutin Kasvokkain-toiminnan julkaisun Ikätovereita ja ilon hetkiä – näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan. Lisäksi suunnittelin ja toteutin muita erilaisia painotuotteita ja powerpoint-esityksiä KOTILO-projektin kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin.

Alla olevat työnäytteet ovat KOTILO-projektin loppujulkaisu Meillä kotona – asumisen arkea Suomessa ja maailmalla, johon suunnittelin ja toteutin graafisen ilmeen ja valokuvasin osan kuvista. Työnäytteisiin sisältää vuosien 2007-2008 aikana valokuvaamani KOTILO-projektin postikorttisarja ja vuonna 2008 ohjaamani monikulttuurisen valokuvatyöpajan lopputulos, Rikastettu! Berikad! -valokuvainstallaatio.

Suomen Pakolaisapu ry:n KOTILO-projektin loppujulkaisu 2010

Kuvia Suomen Pakolaisapu ry:n KOTILO-projektin postikorttisarjasta. Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere 2007-2008.

Rikastettu! Berikad! valokuvainstallaatio 2008

Valokuvaustyöpaja toteutettiin alkuvuodesta 2008 neljänä viikonloppuna ja siihen osallistui viisi 14-18-vuotiasta nuorta. Työpajan suunnittelussa ja ohjaamisessa mukanani oli TM, valokuvaaja ja kulttuurituottaja Sanna Johansson. Työskentely rahoitettiin Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaoston valtionavustuksesta sekä Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen projektiavustuksesta. 

Työpajan teemoina olivat omakuva, miljöökuvaus sekä oman arjen yksityiskohdat, joiden valoja, varjoja ja pintoja tarkastelimme niin kameratekniikan kannalta kuin myös valokuvan ilmaisuvoiman, sisällön ja erilaisten valokuvaustehtävien avulla. Työpajassa pohdimme  kysymyksiä kuten millaisena näen itseni ja miten haluaisin tulla nähdyksi sekä millaisena näen elinympäristöni ja millaisena haluaisin sen nähdä. Teimme kuvausretksen Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan, esittelimme muiden valokuvaajien teoksia ja teimme galleriakierroksen Helsingissä.

Työpajassa otetuista valokuvista työstettiin valokuvainstallaatio Rikastettu! Berikad!, jota kierrätettiin Helsingin Rautatieasemalla 20.-31.3.2008, Myllypurossa Myllymarkkinoilla 30.4.-23.5.2008, Helsingin Kulttuuriostari Mellarissa 24.-25.5.2008 sekä Maailma Kylässä -festivaaleilla 2008.